Regulamin Opinii

1. Za pośrednictwem Strony, Sklep umożliwia Użytkownikowi Strony zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych w postaci materiałów za które Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza w zamian swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
2. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa powyżej, wymaga wypełnienia i przesłania formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu.
3. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.
4. Materiały dostarczane są Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do Materiałów.
5. Materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady ani Kursów.
6. Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi Marcie Liwak.
7. W razie niezgodności Materiałów z umową Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem e-mail hello@martaliwak.com
8. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona:
a) w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Wypisuję się „.
b) w formie elektronicznej na adres: hello@martaliwak.com